Kwaliteit

Zorgboerderij Het Nös heeft sinds mei 2012 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” gekregen.
Met het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ van de federatie landbouw en zorg voldoen we aan:

  • De kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet Klachtenrecht
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Wet medezeggenschap van cliënten en zorginstellingen

Wij maken elk jaar een jaarverslag. Het jaarverslag is in te zien op de website van www.zorgboeren.nl.

Ook zijn we in het bezit van het GD Keurmerk Zoönosen.
Om aan te tonen dat agrarische bedrijven met een publieksfunctie maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld. Zij hebben een checklist gemaakt waarbij het bedrijf door uw eigen dierenarts getoetst wordt op hygiënebeleid, diergezondheid en klinische verschijnselen van zoönosen.
Wij zijn trots dat we dit keurmerk mogen dragen.

Zie onderstaande links

Privacy Zorgboerderij het Nos

Klachtenregelement

Klachtenprocedure

Grenzen aan Zorg