Doelgroepen

Dagbesteding en dagopvang

  • Op maandag, donderdag en vrijdag bieden we dagbesteding voor volwassenen en ouderen met een hulpvraag.
  • Op woensdagmiddag en zaterdag dagopvang voor kinderen met een hulpvraag en in de schoolvakanties ook op dinsdag.

Individuele begeleiding

Zorgboerderij het Nös biedt ook individuele begeleiding.
Samen met een begeleider wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het (nog niet) mogelijk is om te functioneren in een groep. Tijdens de individuele begeleiding kunnen we goed aansluiten bij de hulpvraag die er is.

De doelgroepen waar we zorg aan verlenen zijn:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met autisme
  • Mensen met een lichte psychische hulpvraag
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • Jeugdigen / jeugdzorg
  • Ouderen